Historia

1900

Początek warsztatu.

Założenie przez Otto Goede Warsztatu Reperacyjnego Maszyn Rolniczych - zatrudniał on wtedy 18 pracowników.

1918

Pierwsze maszyny rolnicze.

W rozwijającym się zakładzie rozpoczęto budowę maszyn rolniczych.

1945

Okres powojenny.

Zakład został przejęty w zarząd państwowy i prowadził działalność jako Zakład Reperacji Maszyn i Ryflownia Walców.

1950

Kolejne przejęcie Zakładu.

Kolejne przejęcie Zakładu - tym razem na własność państwa na podstawie orzeczenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 30 maja 1950 roku.

1952

Wzrost zatrudnienia.

Uruchomiono produkcję dla stoczni w nowo wybudowanej hali produkcyjnej. Poziom zatrudnienia wzrósł do blisko 200 osób.

1961

Reorganizacja lokalnego przemysłu.

Reorganizacja przemysłu terenowego, w wyniku której Zakład kontynuował działalność jako Więcborskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego w skład których włączono zakłady produkcyjne w Chojnicach, Czersku, Nakle oraz zakłady usługowe z branży motoryzacyjnej w Więcborku i Sępólnie (stacje obsługi samochodów) oraz Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej w Więcborku.

1973

Wcielenie do TOWIMORU.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów, podstawowe zakłady WZMPT, tj. w Więcborku i Nakle zostały wcielone do Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych "Towimor" z siedzibą w Toruniu, jako samodzielny zakład TZUO "Towimor" w Więcborku z oddziałem w Nakle.

1975

Nowa hala i automaty.

Oddano do użytku nową halę produkcyjną. Zainstalowano nowoczesne w końcu lat siedemdziesiątych automaty jednowrzecionowe - sterowane sekwencyjnie, tokarki rewolwerowe, walcarki do gwintów, frezarki itp.

1976

Nowa hala magazynowa i warsztat.

Wybudowano hale magazynu surowcowego i warsztatu samochodowego.

1980

Rozbudowa zakładu.

Oddano do użytku hale zaplecza technicznego (oddziału remontowego, narzędziowego, wypożyczalni narzędzi i hal produkcyjnych). Zainstalowano automaty wielowrzecionowe, specjalistyczne obrabiarki i urządzenia działu narzędziowego i remontowego oraz wyposażono dział kontroli jakości. Ponadto zakupiono specjalistyczne obrabiarki dla produkcji jednostkowej sprzęgieł i amortyzatorów.

1985

Uruchomienie cynkowni.

Przebudowano, zmodernizowano i wdrożono technologię cynkowania spełniającą wymogi ochrony środowiska. Dotychczasowy, intensywny rozwój parku maszynowego pozwolił na produkcję nowoczesnych wyrobów takich jak: złącza hydrauliczne do specjalistycznych zastosowań, np. zespołów do badań podwodnych, amortyzatory elastyczne do posadowienia silników i agregatów okrętowych, sprzęgła okrętowe napędu głównego statków.

1989

Rozbudowa zakładu.

Oddano do użytku budynek socjalno-biurowy.

1991

Oddzielenie od Towimor.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysłu Nr 32/0rg/91 z dnia 28.01.1991 roku zakład w Więcborku z dniem 01.02.1991r. został wydzielony z przedsiębiorstwa TZUO "Towimor" w Toruniu. Od tego momentu przedsiębiorstwo kontynuowało działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy pod nazwą Więcborskie Zakłady Metalowe "WIZAMOR" Przedsiębiorstwo Państwowe.

1994

Certyfikacja.

Uzyskano certyfikaty i uznania wyrobów przez Germanischer Lloyd.

1995

Certyfikacje.

Dalszy nacisk kładziony na jakość wyrobów zaowocował ich uznaniem przez Polski Rejestr Statków. Rozpoczęto także przygotowania do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań norm ISO 9001.

1997

Przekształcenie własnościowe.

W wyniku przekształceń własnościowych zgodnie z przeprowadzonym wśród załogi referendum, WZM "WIZAMOR" Przedsiębiorstwo Państwowe przekształciły się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (113 udziałowców - pracowników) i rozpoczęły działalność pod nazwą Więcborskie Zakłady Metalowe "WIZAMOR" Sp. z o.o. przejmując w leasing majątek zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa WZM "WIZAMOR".

1998

Informatyzacja firmy.

Przeprowadzono kompleksową komputeryzację Spółki - wdrożono między innymi program klasy CRM do obsługi kontrahentów.

2003

Zwiększenie zdolności produkcyjnych.

WZM "WIZAMOR" Sp. z o.o. od momentu ich powstania szczególną uwagę zwracają na zwiększenie zdolności produkcyjnych. Jest to konieczne ze względu na bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży i poszerzenie asortymentu produkcji. Idea ta znalazła odzwierciedlenie w dalszym rozwoju parku maszynowego w postaci zakupu kolejnych automatów wielowrzecionowych i dozbrojeniu już posiadanych.

2004

Nowe tokarski i frezarki.

Ciągły nacisk na jak najwyższą jakość produkowanych wyrobów oraz ograniczanie kosztów zaowocowało zakupem maszyn sterowanych numerycznie: tokarek i frezarki.

2005

Zakupy przy udziale funduszy unijnych.

W celu usprawnienia procesów obróbki galwanicznej i poprawy jakości powłoki ochronnej detali zakupiono przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Dotacji Inwestycyjnych w ramach programu Phare 2002 SSG 2002/000-580.06.05 Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Przedsiębiorczości w Polsce) myjnię sterowaną numerycznie wykorzystującą technologię ultradźwiękową.

2006

Kolejne zakupy i zmiana logo.

Aby zachować dynamiczne tempo rozwoju firmy zakupiono kolejną tokarkę sterowaną numerycznie. W dbałości o własną markę oraz o jej postrzeganie przez obecnych i przyszłych klientów, kooperantów i dostawców, zmieniono logo firmy.

2007

Wyróżnienia.

Wizamor został wyróżniony tytułem Gazeli Biznesu 2006 za szybki i stały rozwój mierzony przyrostem przychodów. W celu utrzymania wysokiego tempa rozwoju firmy przy zachowaniu najwyższej jakości oferowanych produktów zakupiono kolejną tokarkę sterowaną numerycznie. Wizamor został wyróżniony tytułem Liderzy Marki 2007 w kategorii: Marka krajowa.